Tập tin : AMM001.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Queen Alia-AMM001.png
1190x634 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Queen Alia
Quyền tác giả : blueswandaily.com