Tập tin : map_rota.gif
Bản đồ-Sân bay quốc tế Rota-map_rota.gif
600x424 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Rota
Quyền tác giả : www.skin-diver.com