Tập tin : rota-airport.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Rota-rota-airport.jpg
1350x948 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Rota
Quyền tác giả : www.cpa.gov.mp