Tập tin : 9319928_orig.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Rota-9319928_orig.png
1100x762 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Rota
Quyền tác giả : www.bluemicronesiaair.com