Tập tin : 1200px-Santos_Dumont_by_Diego_Baravelli.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Rota-1200px-Santos_Dumont_by_Diego_Baravelli.jpg
1200x800 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Rota
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org