Tập tin : image.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Zamboanga-image.jpg
640x480 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Zamboanga
Quyền tác giả : s14.postimg.cc