Tập tin : saint-helena-country-map.png
Bản đồ-Saint Helena Airport-saint-helena-country-map.png
950x600 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Saint Helena Airport
Quyền tác giả : d26d74ht2k6aj1.cloudfront.net