Tập tin : 1481749848907.jpg
Bản đồ-Saint Helena Airport-1481749848907.jpg
710x400 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Saint Helena Airport
Quyền tác giả : resources.stuff.co.nz