Tập tin : Map_of_Sofia_land.JPG
Bản đồ-Sofia-Map_of_Sofia_land.JPG
1600x1200 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sofia
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org