Tập tin : sofia-1.jpg
Bản đồ-Sofia-sofia-1.jpg
5130x5006 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sofia
Quyền tác giả : map-site.narod.ru