Tập tin : sucre-map2.jpg
Bản đồ-Sucre-sucre-map2.jpg
625x944 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sucre
Quyền tác giả : www.justmaps.org