Tập tin : samerica_95.jpg
Bản đồ-Sucre-samerica_95.jpg
1090x1418 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sucre
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu