Tập tin : map_night_clubs.gif
Bản đồ-Tashkent-map_night_clubs.gif
1136x815 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Tashkent
Quyền tác giả : www.orexca.com