Tập tin : karte-4-591.gif
Bản đồ-Thổ Nhĩ Kỳ-karte-4-591.gif
2300x1242 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thổ Nhĩ Kỳ
Quyền tác giả : www.welt-atlas.de