Tập tin : map.gif
Bản đồ-Thổ Nhĩ Kỳ-map.gif
391x297 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thổ Nhĩ Kỳ
Quyền tác giả : www.ukandeuropetravel.com