Tập tin : tr_map2.jpg
Bản đồ-Thổ Nhĩ Kỳ-tr_map2.jpg
571x417 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thổ Nhĩ Kỳ
Quyền tác giả : siteresources.worldbank.org