Tập tin : political-map-of-turkey.gif
Bản đồ-Thổ Nhĩ Kỳ-political-map-of-turkey.gif
600x334 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thổ Nhĩ Kỳ
Quyền tác giả : 3.bp.blogspot.com