Tập tin : jeoloji.jpg
Bản đồ-Thổ Nhĩ Kỳ-jeoloji.jpg
4961x2677 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thổ Nhĩ Kỳ
Quyền tác giả : pasinex.com