Tập tin : Political-map-Turkey-and-Surrounding-Countries.png
Bản đồ-Thổ Nhĩ Kỳ-Political-map-Turkey-and-Surrounding-Countries.png
1052x847 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Thổ Nhĩ Kỳ
Quyền tác giả : wanttoknowit.com