Tập tin : high_resolution_detailed_road_map_of_turkey.jpg
Bản đồ-Thổ Nhĩ Kỳ-high_resolution_detailed_road_map_of_turkey.jpg
6800x3560 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thổ Nhĩ Kỳ
Quyền tác giả : www.vidiani.com