Tập tin : turkey-map-with-detail.jpg
Bản đồ-Thổ Nhĩ Kỳ-turkey-map-with-detail.jpg
1278x850 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thổ Nhĩ Kỳ
Quyền tác giả : 4.bp.blogspot.com