Tập tin : turkey-and-its-neighbours-map.jpg
Bản đồ-Thổ Nhĩ Kỳ-turkey-and-its-neighbours-map.jpg
700x409 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thổ Nhĩ Kỳ
Quyền tác giả : www.planetware.com