Tập tin : political_and_road_map_of_turkey.jpg
Bản đồ-Thổ Nhĩ Kỳ-political_and_road_map_of_turkey.jpg
972x700 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thổ Nhĩ Kỳ
Quyền tác giả : www.vidiani.com