Tập tin : 2013_World_Map_of_the_National_Guard_State_Partnership_Program.png
Bản đồ-Thế giới-2013_World_Map_of_the_National_Guard_State_Partnership_Program.png
2000x1027 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org