Tập tin : printable-world-map.gif
Bản đồ-Thế giới-printable-world-map.gif
1500x865 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.freeworldmaps.net