Tập tin : worldmap1680.jpg
Bản đồ-Thế giới-worldmap1680.jpg
1680x1050 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.partialobserver.com