Tập tin : world_pol02.jpg
Bản đồ-Thế giới-world_pol02.jpg
1572x864 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu