Tập tin : world_2000.jpg
Bản đồ-Thế giới-world_2000.jpg
1586x914 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu