Tập tin : world_color.gif
Bản đồ-Thế giới-world_color.gif
648x413 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.theodora.com