Tập tin : world_pol495.jpg
Bản đồ-Thế giới-world_pol495.jpg
2729x1509 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu