Tập tin : 1989worldmap.jpg
Bản đồ-Thế giới-1989worldmap.jpg
4200x2218 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : cardinalscholar.bsu.edu