Tập tin : 024725.jpg
Bản đồ-Thế giới-024725.jpg
640x414 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.rainbowresource.com