Tập tin : World_Map_FIVB.png
Bản đồ-Thế giới-World_Map_FIVB.png
800x370 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org