Tập tin : map-of-the-world.gif
Bản đồ-Thế giới-map-of-the-world.gif
500x292 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.sothink.com