Tập tin : sum.gif
Bản đồ-Thế giới-sum.gif
250x169 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : english.freemap.jp