Tập tin : 5618788689_6d04bee8c8_z.jpg
Bản đồ-Thế giới-5618788689_6d04bee8c8_z.jpg
640x436 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : farm6.staticflickr.com