Tập tin : map-of-the-world-map-michael-tompsett.jpg
Bản đồ-Thế giới-map-of-the-world-map-michael-tompsett.jpg
900x600 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : images.fineartamerica.com