Tập tin : World_map.jpg
Bản đồ-Thế giới-World_map.jpg
700x382 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org