Tập tin : original.jpg
Bản đồ-Thế giới-original.jpg
900x636 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : cdn-s3-3.wanelo.com