Tập tin : World-Map-11.jpg
Bản đồ-Thế giới-World-Map-11.jpg
3000x1494 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : mappery.com