Tập tin : time_95.jpg
Bản đồ-Thế giới-time_95.jpg
2719x1454 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu