Tập tin : World_Map_1951.jpg
Bản đồ-Thế giới-World_Map_1951.jpg
1600x1200 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : t.wallpaperweb.org