Tập tin : pic55.jpg
Bản đồ-Thế giới-pic55.jpg
600x384 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : cartography-huber.com