Tập tin : 10_world-map.gif
Bản đồ-Thế giới-10_world-map.gif
4500x2234 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thế giới
Quyền tác giả : images.wikia.com