Tập tin : vatican-map.gif
Bản đồ-Thành Vatican-vatican-map.gif
758x635 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thành Vatican
Quyền tác giả : 3.bp.blogspot.com