Tập tin : vatican_map.jpeg
Bản đồ-Thành Vatican-vatican_map.jpeg
573x480 (Pixel)
JPEG (File Format)

Bản đồ : Thành Vatican
Quyền tác giả : www.starferrymusings.com