Tập tin : vatican-city-west-org.gif
Bản đồ-Thành Vatican-vatican-city-west-org.gif
1300x1365 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Thành Vatican
Quyền tác giả : www.fodors.com