Tập tin : GRMC+Vatican+City+DMA023.jpg
Bản đồ-Thành Vatican-GRMC+Vatican+City+DMA023.jpg
1600x1057 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thành Vatican
Quyền tác giả : 2.bp.blogspot.com