Tập tin : Map_of_Vatican_City.jpg
Bản đồ-Thành Vatican-Map_of_Vatican_City.jpg
2528x1945 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thành Vatican
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org