Tập tin : vatican-museums-map.jpg
Bản đồ-Thành Vatican-vatican-museums-map.jpg
700x1074 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Thành Vatican
Quyền tác giả : www.planetware.com